Play the mental game

Visie

Mentale training en sportpsychologie blijven voor veel atleten iets vaag tot ze er concreet mee van start gaan. Wij werken vanuit een visie…

5 basisprincipes

 • Emancipatorisch werken

Ons doel is de atleet zo onafhankelijk als mogelijk maken. Zichzelf kunnen bijsturen en controleren is een grote vaardigheid en eveneens ons streven.

 • Mentale vaardigheden

We leren de atleet een aantal mentale vaardigheden aan die ze zelfstandig moeten oefenen in zijn of haar sport.

 • Trainen!

Mentaal trainen is mentaal oefenen. Na 10 sessies gaat niet alles vanzelf. Mentale kracht is als een spier: als je stopt met trainen zal de kracht niet blijven.

 • Individu en omgeving

Het individu is het vertrekpunt, die geeft ons maximale info. De omgeving – trainer, partner, ouders… - speelt natuurlijk ook een rol en wordt waar nodig bij betrokken.

 • Vanuit een hulpvraag

Iemand die niet gemotiveerd is voor mentale training zal weinig resultaat boeken. Actief (mee)werken, opdrachten vervullen, vaardigheden oefenen is een voorwaarde tot slagen.


"Wat zijn mentale vaardigheden?"

Je hebt een aantal basiskenmerken en vaardigheden waarover een atleet zou moeten beschikken om zijn eigen beste prestatie ooit te bereiken. Ook coaches, trainers, ouders en andere betrokkenen kunnen de atleet hierbij helpen.

 • een krachtige "zelf": inzicht & zelfvertrouwen
 • motivatie en doelen stellen
 • zelfcontrole: eigen spanning/angst kunnen managen
 • inbeeldingstechnieken: imagery en visualisatie
 • concentratie en aandachtsturing
 • gedachtencontrole
 • communicatievaardigheden

"Ik heb dat niet nodig"

Inderdaad. Sommige atleten hebben het geluk dat ze de meeste mentale vaardigheden spontaan toepassen of bepaalde kenmerken hebben die opvallen en dan als "mentaal sterk" betiteld worden. Deze types zijn een combinatie van aangeboren kenmerken en gedegen opvoeding, levensgebeurtenissen en aangeleerde zaken. Maar ook dit soort atleten kunnen nog meer gerichte prestaties neerzetten door specifieke mentale training.


"Eens zwak... altijd zwak? Mentaal trainen, kan dat wel?"

Mochten wij er niet van overtuigd zouden zijn dat verandering mogelijk is, zouden we dit werk niet doen. Mits inspanning, engagement en de nodige hulp, kun je zaken veranderen.
Iedereen die bij ons binnenstapt heeft zijn eigen mogelijkheden. Hieronder vallen talent, fysieke vaardigheden, mentale vaardigheden, communicatievaardigheden... Binnen die mogelijkheden moet je op zoek gaan naar de bovengrens. Een trainer doet dit op fysiek vlak, wij doen dit op mentaal vlak. Elke persoon kan zijn eigen top bereiken maar waar die top ligt kan vooraf niet precies voorspeld worden.