Play the mental game

Introductie

Sporters staan open voor alles wat hen beter kan maken. Daardoor zijn mentale training en sportpsychologie steeds vaker een onderdeel in hun begeleidingsproces. Sommige sporters hebben als doel mentaal sterker te worden, andere willen komaf maken met dingen die hun prestaties in de weg staan. Maar iedereen wil zijn eigen potentieel maximaal benutten.


SPORT SUPPORT® is de overkoepelende naam waaronder we onze diensten aanbieden. Via emotionele en mentale training willen we komen tot betere en consistentere prestaties. SPORT SUPPORT® ondersteunt de sporters in dit proces, samen worden de psychologische aspecten van de sport aangepakt. De sessies zijn heel actief. Via opdrachten werken we naar een welbepaald doel toe. We proberen hierin creatief te zijn en alles af te stemmen op maat van de atleet. In dit proces stimuleren we onafhankelijkheid en oplossingsgericht denken.


We werken: Actief, opdrachtgestuurd, doelgericht, creatief, op maat, oplossingsgericht en emancipatorisch.


Onze 5 basisprincipes zijn: